Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vragen we aandacht voor impactvolle gebeurtenissen van werkend Nederland. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Om het probleem op te pakken is het belangrijk met elkaar het gesprek aan te gaan.

Wij kunnen u helpen bij vraagstukken over financiële problemen.

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf (bron: Nibud en Divosa). Het aantal loonbeslagen is de afgelopen jaren dan ook substantieel gestegen.

Problemen op de werkvloer door schulden

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Verzoeken om een voorschot, loonbeslagen, maar ook zich regelmatig ziek melden, concentratie en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen van zijn. Schulden gaan vaak samen met psychosociale problematiek. Voor een structurele oplossing van de schulden dient een werknemer zowel zijn schulden op te lossen als de oorzaken van de schulden aan te pakken. Dit vereist een individuele benadering.

Komt mijn medewerker in aanmerking?

Beantwoord enkele vragen en u weet direct of uw medewerker in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

Doe direct de test

Medewerker aanmelden

Maak kennis met onze aanpak!

Grip Schuldhulpverlening ontzorgt. Na uw akkoord plannen wij een afspraak voor een Onderzoek & Advies in met uw werknemer. Uw werknemer en u krijgen hierna een advies voor een vervolg. Dit kan een gemeentelijk traject zijn, of een vervolg bij Grip Schuldhulpverlening. Wij komen graag naar u toe om te vertellen wat Grip Schuldhulpverlening voor uw bedrijf én uw werknemer(s) kan betekenen.

Meer over onze werkwijze