Onze dienstverlening

Grip Schuldhulpverlening helpt bij financiële problemen en schulden

Wat doet u als werkgever wanneer u ontdekt dat een medewerker financiële problemen heeft? Bijvoorbeeld als er loonbeslag op zijn salaris wordt gelegd? En welke mogelijkheden heeft een medewerker om zijn financiële situatie weer gezond te krijgen? Niet alleen vraagt een oplossing om praktische antwoorden, maar ook om een persoonlijke begeleiding. Grip Schuldhulpverlening helpt op de volgende manieren:

Onderzoek en advies

Om de begeleiding goed te laten aansluiten op de hulpvraag start Grip Schuldhulpverlening met een Onderzoek en Advies. 
Meer informatie

Budgetcoaching

Het doel van budgetcoaching is balans brengen in inkomsten en uitgaven. De persoonlijke begeleiding helpt hierbij.
Meer informatie

Betalingsregelingen

Met toestemming van de schuldeiser kan iemand die een schuld niet in 1 keer kan terugbetalen een betalingsregeling aanvragen.
Meer informatie

Schuldsanering

Via de schuldsanering is het mogelijk om schulden kwijt te laten schelden en met een schone lei verder te gaan.
Meer informatie

Wettelijke schuldsanering (WSNP)

Bij een wettelijke schuldsanering zullen wij cliënt begeleiden tijdens de rechtszitting.
Meer informatie