Hulp bij financiële problemen en schulden

Wat doet u als werkgever wanneer u ontdekt dat een werknemer financiële problemen heeft? Bijvoorbeeld als er loonbeslag op zijn salaris wordt gelegd? En welke mogelijkheden heeft een werknemer om zijn financiële situatie weer gezond te krijgen? Niet alleen vraagt een oplossing om praktische antwoorden, maar ook om een persoonlijke begeleiding. Grip Schuldhulpverlening helpt op de volgende manieren:

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Om de begeleiding goed te laten aansluiten op de hulpvraag start Grip Schuldhulpverlening met een 'Onderzoek en advies'.

Meer over onderzoek en advies
Budgetcoaching

Budgetcoaching

Het doel van budgetcoaching is balans brengen in inkomsten en uitgaven. De persoonlijke begeleiding helpt hierbij.

Meer over budgetcoaching
Betalingsregelingen

Betalingsregelingen

Met toestemming van de schuldeiser kan iemand die een schuld niet in 1 keer kan terugbetalen een betalingsregeling aanvragen.

Meer over betalingsregelingen

Minder werken

Minder werken kan voor uw werknemers interessant zijn. Wij helpen daar graag bij!

Meer over Minder werken

Schuldsanering

Via de schuldsanering is het mogelijk om schulden kwijt te laten schelden en met een schone lei verder te gaan.

Meer over schuldsanering

Wettelijke schuldsanering (WSNP)

Bij een wettelijke schuldsanering zullen wij cliënt begeleiden tijdens de rechtszitting.

Meer over wettelijke schuldsanering