Klachtenregeling

Grip Schuldhulpverlening doet er alles aan om een voor alle partijen verantwoorde oplossing te creëren. Heeft u desondanks een klacht of bezwaar? Dan horen wij dit graag.