Privacystatement

Iedereen loopt kans om in onze complexe wereld geconfronteerd te worden met onverwachte financiële vraagstukken. En daarmee vast te lopen. Grip Schuldhulpverlening zoekt samen met u naar de belangrijke draaiknoppen voor structurele gezonde financiën. In dat proces deelt u natuurlijk -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij uw aanmelding bij Grip Schuldhulpverlening krijgen wij van u of uw werkgever de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer u een behandeling start bij Grip Schuldhulpverlening wordt natuurlijk een dossier aangelegd. Grip Schuldhulpverlening verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.