Privacystatement

Iedereen loopt kans om in onze complexe wereld geconfronteerd te worden met onverwachte financiële vraagstukken, en daarin vast te lopen. Grip Schuldhulpverlening zoekt samen met u naar de belangrijke draaiknoppen voor structurele gezonde financiën. In dat proces deelt u (soms gevoelige) persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Met deze privacystatement informeert Grip Schuldhulpverlening u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacystatement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, klanten (werkgevers) en bezoekers van de Grip Schuldhulpverlening-website.

Deze privacystatement is van toepassing op Grip Schuldhulpverlening, vallend onder Gimd B.V. Grip Schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van Zorg van de Zaak Netwerk.