Voor wie schuldhulpverlening?

Grip schuldhulpverlening, voor werkgevers én werknemers

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf (bron: Nibud en Divosa). Het aantal loonbeslagen is de afgelopen jaren dan ook substantieel gestegen.

Problemen op de werkvloer door schulden

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Verzoeken om een voorschot, loonbeslagen, maar ook zich regelmatig ziek melden, concentratie en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen van zijn. Schulden gaan vaak samen met psychosociale problematiek. Voor een structurele oplossing van de schulden dient een werknemer zowel zijn schulden op te lossen als de oorzaken van de schulden aan te pakken. Dit vereist een individuele benadering.

Maak kennis met de aanpak van Grip Schuldhulpverlening

De afgelopen jaren besteedden steeds meer werkgevers de begeleiding van hun werknemers bij schulden en financiële problemen uit aan Grip Schuldhulpverlening. Wij komen graag naar u toe voor een kennismakingsgesprek om te vertellen wat Grip Schuldhulpverlening voor uw bedrijf én uw werknemer(s) kan betekenen.

Werknemer direct aanmelden

Nieuw bij Grip Schuldhulpverlening?

Heeft u nog geen samenwerkingsovereenkomst, maar wilt u wel een werknemer aanmelden? Neem via onderstaande knop contact met ons op. Wij versturen u een offerte op maat.