Missie

Grip Schuldhulpverlening ondersteunt de werknemer met financiële problemen, zodat deze blijvend Grip op zijn/haar financiële situatie krijgt.