Schuldsanering

Een schone lei met schuldsanering

Als de schulden zo hoog zijn dat werknemers hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en niet meer aan alle andere betalingsverplichtingen kunnen voldoen, komt de schuldsanering in beeld. Via de schuldsanering is het mogelijk om schulden kwijt te laten schelden en met een schone lei verder te gaan. Het traject van schuldsanering duurt tussen de 3 en 5 jaar.

Ondersteuning bij de aanvraag van schuldsanering

Wie schuldsanering, officieel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), wil aanvragen, moet eerst naar de gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Daar analyseren ze de financiële situatie. Blijkt dat iemand zijn schulden niet kan afbetalen, dan komt hij in de schuldsanering. Grip Schuldhulpverlening biedt effectieve ondersteunt bij de aanvraag.

Na 3 of 5 jaar een schone lei

Als de rechter op basis van de financiële gegevens het maximale aflossingsbedrag heeft bepaald, moet de cliënt dit bedrag betalen. Dit bedrag hangt af van vaste lasten, gezinssituatie en persoonlijke problemen. Houdt u zich aan alle verplichtingen, dan worden na 3 of 5 jaar (afhankelijk van de situatie) de overblijvende schulden kwijtgescholden.

Neem contact met ons op voor het maken van een offerte op maat

Werknemer aanmelden