Een werknemer met financiële problemen

Heeft u een werknemer met financiële problemen?

Als een werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact hebben. Op zijn functioneren, op ziekteverzuim en op het concentratievermogen. Vanuit uw zorgplicht als werkgever wilt u uw werknemer een oplossing bieden. Ook om te zorgen dat uw bedrijf, organisatie of instelling niet met schade wordt geconfronteerd. Door Grip Schuldhulpverlening in te schakelen biedt u werknemers uitzicht op een gezondere financiële situatie. Bovendien ondersteunen wij u als werkgever met praktische adviezen en een doelgerichte aanpak. Zo beperkt u de eventuele gevolgen.

Een investering in schuldhulpverlening betaalt zich terug

Grip Schuldhulpverlening werkt in opdracht van de werkgever. Schakelt u ons in voor een werknemer dan zijn er voor hem geen kosten aan verbonden, u betaalt ons voor ons werk. Zie het als een investering. Werknemers die weten dat er aan hun financiële problemen wordt gewerkt, zijn minder snel afgeleid en melden zich minder vaak ziek.

Het doel van onze begeleiding is het vinden van een structurele oplossing voor de schuldsituatie van uw werknemer.

Samen werken aan oplossingen

De begeleiding van Grip Schuldhulpverlening bestaat uit twee fasen. Het doel van onze begeleiding is het vinden van een structurele oplossing voor de schuldsituatie van uw werknemer. Zodat de financiële situatie geen probleem (meer) vormt, privé en op het werk.

De 1e fase, de inventarisatie

In een aantal gesprekken met uw werknemer gaan we de financiële situatie inventariseren. Vóór aanvang van deze gesprekken vragen wij uw werknemer een overzicht (met bewijsstukken) te maken van de inkomsten, uitgaven, schulden en het vermogen. Op basis van de gesprekken en de aangeleverde gegevens maken wij een Onderzoek en Adviesrapport. In verband met de privacy van de werknemer wordt het Onderzoek en Adviesrapport pas na toestemming van de betrokkene aan de opdrachtgever toegestuurd. In dit rapport staat:

 • Een overzicht van de inkomsten en uitgaven, schulden en vermogen
 • De oorzaak van de schulden
 • Motivatie en doelstelling van de werknemer
 • De vervolgstappen die nodig zijn om de financiële problemen structureel op te lossen (fase 2)
 • Een eventueel advies voor ondersteunende hulpverlening.
 • Indicatie van de zelfredzaamheid werknemer
 • Voorwaarden om te kunnen starten met het Onderzoek en Adviesrapport
 • In kaart brengen van belemmeringen voor het bereiken van het resultaat

In het Onderzoek en Adviesrapport geven wij u een tijd- en kostenindicatie gegeven van de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze indicatie is in principe bindend. Alleen door onvoorziene omstandigheden en na onderling overleg kan Grip Schuldhulpverlening extra uren in rekening brengen.

Meer over Onderzoek en Advies

Soms zijn er in fase 1 extra uren nodig

Het kan zijn dat in de eerste fase extra uren gemaakt moeten worden om het Onderzoek en Adviesrapport te kunnen realiseren of om de situatie te stabiliseren. Denk hierbij aan:

 • Het ordenen van de thuisadministratie. Wanneer de werknemer zijn administratie niet op orde heeft, is het noodzakelijk eerst de administratie te ordenen om inzicht te krijgen in de financiële situatie. De benodigde tijd is afhankelijk van de complexiteit, de achterstand en de mogelijkheden van de werknemer.
 • Crisissituatie. Als er sprake is van een crisissituatie worden in de 1e fase extra uren ingezet ter voorkoming van escalatie. Doel is om een geplande huisuitzetting of afsluiten van energie te voorkomen.
 • Correctie loonbeslag. Wanneer blijkt dat er loonbeslag gelegd wordt of gelegd is, wordt er berekend of hierop een correctie moet worden toegepast.

Heeft u vragen over deze eerste fase?

De 2e fase, financiële problemen structureel oplossen

Na de inventarisatie kijken we welke vervolgstappen er nodig zijn om de financiële problemen structureel op te lossen. Dit is de fase waarin de voorgestelde vervolgstappen uit het Onderzoek en Adviesrapport uitgevoerd worden. De vervolgstappen zijn gericht op het oplossen of stabiliseren van de schulden. De vervolgstappen zijn onder andere:

 • Informatie en advies
 • Correctie loonbeslag
 • Crisisinterventie
 • Ordenen thuisadministratie
 • Duurzame financiële dienstverlening
 • Betalingsregeling
 • Herfinanciering
 • Een schuldregeling
 • Financieel beheer
 • Budgetcoaching
 • Budgetbeheer
 • Indienen van verzoekschrift Wettelijke Schuldsanering (WSNP) bij de rechtbank

Uiteraard houden we een vinger aan de pols, ook na fase 2. We zorgen voor nazorg door de financiën te monitoren en geven advies en bieden begeleiding ter voorkoming van recidive.

We houden u op de hoogte

Gedurende het gehele traject houden we u als werkgever periodiek op de hoogte van de voortgang.

Medewerker direct aanmelden

Nieuw bij Grip Schuldhulpverlening?

Heeft u nog geen samenwerkingsovereenkomst, maar wilt u wel een medewerker aanmelden? Neem via onderstaande knop contact met ons op. Wij versturen u een offerte op maat.