Krijg weer grip!

Grip Schuldhulpverlening richt zich op mensen die om wat voor reden dan ook in de schulden zijn geraakt en daardoor in moeilijkheden zijn gekomen. Schuldenproblematiek draait om meer dan geld alleen. Mensen met financiële problemen verliezen vaak ook de grip op hun leven. Schulden lopen steeds verder op en er ontstaan ook andere problemen, zoals slechter functioneren op het werk, relatieproblemen en huisuitzettingen.

83% slagingspercentage

Onze hulpverlening is erop gericht dat werknemers hun problemen en schulden aanpakken om snel weer aansluiting te vinden in de maatschappij. Met behulp van onze aanpak krijgen werknemers grip op hun situatie en toekomst. Hiermee realiseert Grip Schuldhulpverlening een slagingspercentage van 83%.

We starten met een intake

Op basis van de intake maken we een Onderzoek en Adviesrapport. In dit plan staat de analyse van de schuldenproblematiek en een stapsgewijze oplossing. Het doel:

  • De schuldenaar een helder en inzichtelijk beeld geven van zijn financiële huishouden met betrekking tot inkomsten en uitgaven, schulden en vermogen en oorzaken van de schulden.
  • Een advies geven over welke stappen noodzakelijk zijn om de financiële huishouding op orde te krijgen en te houden.

Een schematische weergave van onze werkwijze