Hoe herken je financiële zorgen?

In Nederland worstelen honderdduizenden mensen met schulden. Cijfers van het CBS tonen aan dat ruim 726.000 Nederlanders kampen met schulden. Maar liefst 62% van de werkgevers heeft medewerkers met schulden. Grote kans dus dat financiële problematiek ook bij jou op de werkvloer speelt. Nog zorgwekkender is dat slechts een kwart van de mensen met schulden zich daadwerkelijk meldt voor hulp. Hoe kun je als werkgever ervoor zorgen dat je medewerker met financiële zorgen de stap durft te zetten om hulp te vragen? Het antwoord ligt deels in het doorbreken van taboes en patronen die vaak gepaard gaan met financiële zorgen. Daarnaast is het van groot belang om de (vroege) signalen te leren herkennen.

Taboe op het bespreken van financiële zorgen

De cijfers benadrukken de noodzaak om meer bewustzijn te creëren rondom financiële zorgen. Als werkgever is het van groot belang om daar je ogen niet voor te sluiten. Het eerste obstakel dat aangepakt moet worden, is het taboe dat rust op het bespreken van financiële zorgen. Geldzorgen worden vaak gezien als een teken van persoonlijk falen, waardoor medewerkers terughoudend zijn om hier over te praten. Om het taboe te doorbreken, moet je als werkgever een cultuur van openheid en begrip creëren waarin het normaal is om over financiële zorgen te praten en hulp te zoeken als dat nodig is.

Taboe moet doorbroken worden; slechts een kwart van de mensen met schulden meldt zich voor hulp.

Impact op de werkgever

Financiële zorgen treffen niet alleen individuen, maar kunnen ook een aanzienlijke impact hebben op werkgevers en organisaties. Medewerkers die worstelen met geldzorgen ervaren meer stress, zijn minder productief en melden zich vaker ziek. De kosten voor werkgevers kunnen aanzienlijk oplopen. Alles bij elkaar kan het oplopen tot duizenden euro’s per medewerkers met een modaal salaris.

Herkennen van signalen van financiële stress

Het begint met het herkennen van de tekenen van financiële stress bij medewerkers. (Vroeg)signalen die kunnen wijzen op financiële zorgen:

  • Slechter functioneren op het werk.
  • Vaker ziek (laatste dagen van de maand).
  • Werkgever vragen om een voorschot, lening of om extra uren te kunnen werken.
  • Lenen bij collega’s van geld en eten.
  • Bellen naar de salarisadministratie: wanneer komt mijn loon binnen?
  • Risico’s van beslissingen niet kunnen overzien.
  • Medewerker is gestrest of heeft concentratieproblemen.
  • Slecht reageren op brieven en oproepen.

In het uiterste geval wordt er loonbeslag gelegd. Zodra een werkgever geconfronteerd wordt met een loonbeslag of een melding van het CAK over betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar van een medewerker, is het essentieel om actie te ondernemen.

In gesprek met je medewerker

Het aanpakken van financiële zorgen is niet alleen een kwestie van zorg voor de medewerker, maar ook van zakelijk belang. Ga in gesprek met de medewerker en wijs hen op de beschikbare ondersteuning. Bij de eerste signalen hulp inschakelen is essentieel, daarmee voorkom je vaak erger. Door tijdig in te grijpen en ondersteuning te bieden, kunnen werkgevers niet alleen het welzijn van hun personeel verbeteren, maar ook de productiviteit en het succes van de organisatie vergroten. Een financieel fitte medewerker is immers een productievere en gelukkigere medewerker.

Ondersteuning bij financiële zorgen

Een waardevol instrument in dit proces is een organisatie als Grip-Schuldhulpverlening. Grip biedt een gestructureerde en ondersteunende aanpak om financiële zorgen aan te pakken. Er zijn geen wachtlijsten, dus medewerkers worden snel en effectief geholpen. Binnen twee maanden tijd is maar liefst 75% van alle aanmeldingen succesvol uitgestroomd. Dit betekent dat medewerkers op basis van hun hulpvragen de nodige tools en ondersteuning krijgen om hun financiën zelfstandig en op een gezonde manier te beheren. Met Grip-Schuldhulpverlening aan hun zijde, kunnen medewerkers weer vol vertrouwen vooruit kijken naar een financieel gezonde toekomst.

Training en workshops

Daarnaast worden trainingen en workshops aangeboden voor HR-afdelingen en leidinggevenden, met als doel om signalen van financiële stress vroegtijdig te herkennen, openlijk te bespreken en effectief aan te pakken. Deze trainingen zijn gericht op het vroegtijdig opsporen van financiële zorgen bij medewerkers en het bieden van begeleiding om zo uitval te voorkomen. Verder zijn er workshops voor medewerkers, waarin de focus ligt op het handhaven van een evenwicht tussen inkomen en uitgaven en op effectieve strategieën om schulden aan te pakken en te (be)sparen. Meer informatie over de trainingen en workshops van Grip vind je hier.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!